Общи условия и ЗЛД

Общи положения

Уеб сайтът https://geographic-tour.com представлява електронен каталог за продуктите на „Географик Тур“ ООД. С ползването на уеб сайта потребителят се съгласява с общите условия за ползване. Ако някое от условията не устройва потребителя, молим го да не ползва настоящия уеб сайт.

Потребителят единствен носи отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторско право, търговска марка или други права на собственост, както и други вреди, настъпили в резултат на използването на уеб сайтa https://geographic-tour.com .

 

Съдържание на сайта

Уебсайтът на „Географик Тур“ ООД съдържа предложения за закупуване на самолетни билети, хотелско настаняване, екскурзии и почивки в страната и чужбина, промоционални пакети и оферти за записвания в последната минута, проверка за налични свободни места и съдействие за направата на резервация.

 

 Авторски права

Съдържанието на уеб сайта, всички текстове и изображения, начинът на подредба и структуриране на информацията са собственост на „Географик Тур“ ООД и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

Позволено е използването на този сайт, запазване на части от него на личен компютър и разпечатване на съдържанието му за лични, нетърговски цели.

При информация, че материали, публикувани на сайт https://geographic-tour.com , нарушават нечии права на интелектуална собственост, можете да се свържете с нас на посочените на заглавната ни страница начини, като разясните вашите възражения, за да предприемем необходимите мерки.

 

Точност и достоверност на информацията

Публикуваното на уебсайта съдържание е с информативна и рекламна цел и е възможно да има допуснати грешки. Съгласно чл. 28, ал.2 от ЗТ за достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офисите на „Географик Тур“ ООД или в офисите на оторизираните от „Географик Тур“ ООД агенти.

„Географик Тур“ ООД не гарантира, че уебсайтът не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем. „Географик Тур“ ООД си запазва правото да редактира уебсайта си и да прекратява достъпа до него по всяко време. „Географик Тур“ ООД се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация на сайта си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени. Коментари, мнения и публикации на посетители, клиенти или други лица извън „Географик Тур“ ООД, принадлежат на автора си. „Географик Тур“ ООД не носи отговорност за тяхната истинност и коректност.

 

Забранена и непозволена употреба

Потребителят няма право да събира информация от уебсайта на „Географик Тур“ ООД, ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, нарушаващи неприкосновеността на личността, както и за попълване на пощенски списъци, спам, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители. Потребителят се съгласява, че няма да използва устройство или софтуер в опит да се намесва в правилното функциониране на този сайт.

 

Промяна на условията и правилата за ползване на сайта

„Географик Тур“ ООД си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Направените промени влизат в сила в момента на публикуването им в сайта. Ако не сте съгласни с Условията за използване, Вие можете да прекратите участието си като страна по тези правила, като престанете да използвате и достъпвате уеб сайта на „Географик Тур“ ООД и унищожите материалите, които сте „свалили“, принтирали или по какъвто и да е начин запазили от сайта.

 

Защита на лични данни

„Географик Тур“ ООД предоставя на своите клиенти възможност за проверка на вече направена резервация и свързаната с нея информация посредством „Вход за клиенти“ в уебсайта чрез въвеждане на изисканите лични данни на клиента и номера на конкретната резервация.

При предприемане на действия по предоставяне на лични данни всеки посетител на уеб сайта попълва Декларация в случаите, когато Администраторът се нуждае от изричното съгласие на субекта на данните за тяхното обработване. Текстът е съобразен с изискванията за валидност на съгласието на Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) и Насоките на работна група по Чл. 29.

„Географик Тур“ ООД притежава Удостоверение за администратор на лини данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен номер №00000000 и във връзка с това полага необходимата грижа и отговаря за защита на информацията за клиентите, станала му известна по повод покупка на някой от продуктите на „Географик Тур“ ООД и сключване на договор за организирано пътуване, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

„Географик Тур“ ООД събира и използва информацията за клиентите единствено за целите, предвидени в Договора за организирано пътуване  и Общите условия към него.

„Географик Тур“ ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за клиентите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получило изричното съгласие на потребителя;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са управомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- други посочени в закона случаи.

Със сключването на договор за организирано пътуване клиентът разрешава да му бъдат изпращани на обявения от него електронен адрес лични, рекламни или други търговски съобщения от „Географик Тур“ ООД, както и информация за статута на възникнали вследствие ползването на сайта https://geographic-tour.com правоотношения. В съответствие с правилата на закона „Географик Тур“ ООД предоставя възможност на всеки клиент безвъзмездно и по лесен начин да се откаже от получаването на този вид съобщения.

Актуално всички »

© 2017 ГЕОГРАФИК ТУР | ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Удостоверение за регистрация Туроператор и Туристически агент на Географик Тур №05732

Страницата не е намерена

Свържете се с нас, ние ще Ви помогнем и ще отговорим на всичките Ви въпроси.

Актуално всички »

© 2017 ГЕОГРАФИК ТУР | ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Удостоверение за регистрация Туроператор и Туристически агент на Географик Тур №05732